Je dobře známo, že základní kognitivní funkce přímo souvisí s učením školního typu; výzkumů na toto téma je mnoho ve vědecké literatuře. Takový výzkum se však často zaměřuje na populace se specifickými diagnózami (např. ADHD e specifické poruchy učení) nebo na lidi, kteří nepředstavují zvláštní potíže.

Výzkum zveřejněný v roce 2021[1] místo toho použila střední metodu: vybrala velkou skupinu lidí ve věku od 5 do 18 let, u nichž psychologové, lékaři, logopedi, učitelé nebo vychovatelé uváděli kognitivní a/nebo vzdělávací potíže. Konkrétně se potíže musely týkat jedné nebo více z následujících oblastí: Attenzione, paměť, jazyk, matematika, čtení e psaní.
Na základě těchto kritérií bylo vybráno více než 800 účastníků s velmi heterogenními charakteristikami, od mnoha možných diagnóz (například ADHD a specifické poruchy učení, ale také úzkosti a poruchy nálady) nebo dokonce bez diagnózy. Každopádně nejčastější diagnózou ve vzorku byla ADHD (32 % případů).

Všichni lidé pak byli podrobeni rozsáhlému hodnocení mnoha kognitivních aspektů. Prostřednictvím statistické analýzy byly různé použité testy seskupeny do 3 hlavních oblastí: fonologické dovednosti, rychlost zpracování e výkonné funkce; k nim byly přidány testy pro čtení, la psaní a matematické dovednosti.


Výzkumné účely

Výzkumníci si stanovili následující cíle:

  • Vytvořte vztah mezi třemi kognitivními oblastmi (fonologické dovednosti, rychlost zpracování a výkonné funkce) a školním učením (čtení, psaní a matematika) vcelý vzorek
  • Pozorujte, zda byl tento vztah stejný i v podskupině lidí s pravděpodobným ADHD a porovnat to všechno s lidmi bez ADHD.

Výsledek

  • Vztahující secelý vzorek, fonologické dovednosti předpovídaly schopnost číst a psát; i když v menší míře rychlost zpracování také predikovala schopnost čtení; exekutivní funkce předpovídaly matematické schopnosti
  • V podskupině s ADHD vztah mezi matematika a exekutivní funkce byl più forte, zatímco to mezi fonologické dovednosti a dovednosti čtení a psaní byl slabší; dále vztah mezi rychlost zpracování a čtení se ukázalo jako významné pouze pro lidi s ADHD.

Závěry

Data zdůrazňují, jak důležité je v rámci diagnostického hodnocení neomezovat se na zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti konkrétní poruchy, ale také na vyšetření neuropsychologického profilu. Výsledky tohoto výzkumu například poukazují na to, jak moc se v přítomnosti ADHD (specifická porucha) stávají případné deficity exekutivních funkcí (neuropsychologický profil) zvláště prediktorem pravděpodobných problémů v matematické oblasti; navíc opět ve vztahu k ADHD by zjištění zpomalení zpracování informací představovalo další rizikový faktor obtíží se čtením, což je aspekt, který by při absenci této diagnózy nebyl tak rozhodující.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!