Ve Spojených státech cévní mozková příhoda postihuje každý rok 795 000 dospělých. Z nich, asi 100 000 demonstrací afázie. Afázie, která ve Spojených státech zřejmě postihuje přibližně milion lidí, má značné náklady jak pro jednotlivce (omezená socializace, pracovní potíže), tak pro zdravotní systém (ve skutečnosti je nutná velmi dlouhá léčba).

Cévní mozková příhoda je v současné době hlavní příčinou afázie. Asi dvě třetiny mrtvice se vyskytují ve věku nad 65 let. Z tohoto důvodu se v přehledu 40 studií Ellise a Urbana (2018) [1] stanovilo zkoumat vztah mezi věkem a:

  1. pravděpodobnost výskytu afázie po cévní mozkové příhodě
  2. typ afázie
  3. vzorce obnovy
  4. konečný výsledek

Výsledek

Mrtvice a přítomnost / možnost afázie: pacienti s afázií jsou obvykle větší než pacienti bez afázie. Jednou z příčin, kterou je třeba ověřit, může být odlišná příčina mozkových příhod v závislosti na věku.


Cévní mozková příhoda a typ afázie: Mladší pacienti mívají nefluentní afázii. Příčina cévní mozkové příhody u starších pacientů (trombóza) může opět vysvětlovat zadní umístění většiny mrtvic ve srovnání s mladšími (kteří jsou více ohroženi embolickými mrtvicemi). Nelze vyloučit, že změny v cerebrovaskulárním systému během stárnutí zvyšují pravděpodobnost poškození zad.

Vzorec a výsledky obnovy: nezdá se, že by existovala nějaká významná korelace s věkem. Určitě nejpřekvapivější údaje: 12 ze 17 studií nenaznačovalo pokročilý věk jako překážku přechodu na mírnější formy afázie.

Zdá se tedy, že věk je faktor, který je třeba vzít v úvahu, ale zahrnout do kontextu širšího posouzení který bere v úvahu faktory před cévní mozkovou příhodou (zdravotní stav, úroveň vzdělání) kromě klasických faktorů souvisejících s cévní mozkovou příhodou (místo úrazu, stupeň počáteční poruchy řeči)

Náš příspěvek

Afázie má nejen emocionální, ale i ekonomické náklady pro pacienta a jeho rodinu. Někteří lidé z ekonomických důvodů omezují své rehabilitační možnosti, a to navzdory důkazům podporujícím potřebu intenzivní a stálé práce. Z tohoto důvodu lze od září 2020 všechny naše aplikace používat online zdarma v GameCenter Aphasia a naše přehledy aktivit jsou k dispozici zde: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

V naději, že bezplatná dostupnost těchto materiálů může pomoci těm, kteří je potřebují, aby se rychle a úplně zotavili.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!
Jazykové plánování