Slovní apraxie je to motorická porucha řeči charakterizovaná zpomalenou řečí, zkreslením samohlásek a souhlásek a častými pauzami mezi slovy nebo mezi slabikami. Existují děti s vývojovou apraxií, ale tento typ problému může nastat iu dospělých poranění mozku (mrtvice, poranění hlavy) nebo neurodegenerativní onemocnění. Často se vyskytuje ve spojení se získanou poruchou řeči (afázie) a s motorickými problémy při provádění řečových pohybů (dysartrie).

Hlavní obtíž apraxie je plánování pohybu. Proč se to stalo? V zásadě existují tři hypotézy:

  • Hypotéza poškozených programů (Hypotéza poškozených programů): reprezentace související s pohyby jsou narušeny (alespoň částečně)
  • Hypotéza deficitu zotavení programu (Hypotéza nedostatku načítání programu): problémem je aktivace správného programu, když se ostatní motorické programy ocitnou v konkurenci (jsou podobné nebo byly aktivovány nedávno)
  • Hypotéza snížené kapacity vyrovnávací paměti (Hypotéza omezené kapacity vyrovnávací paměti): vyrovnávací paměť plánování motoru nemůže obsahovat více než jeden motorový program najednou (jehož velikost je slabika)

Studie

Nedávná studie Mailenda a kolegů (2019) [1] se pokusila porovnat poslední dvě hypotézy.


Účastníky byli:

  • 8 subjektů s apraxií (šest z nich s přidruženou afázií)
  • 9 subjektů s afázií, ale bez apraxie
  • 25 kontrolních subjektů

Úkolem bylo pozorovat počáteční slovo (prime), po kterém se objeví slovo, které se má vyslovit (bíle na modrém pozadí). V některých případech bylo slovo totožné, v jiných ne (bylo tedy nutné rychlé přepnutí mezi prvním a druhým stimulem). Slova byla jednoslabičná, se strukturou CVC a dlouhými 3–4 fonémy.

Proč jednoslabičná slova? Rozlišovat mezi těmito dvěma hypotézami. Vskutku:

  • Pokud by teorie redukované vyrovnávací paměti byla pravdivá, neměli bychom vidět konkrétní zpomalení, protože slova jsou jednoslabičná
  • Pokud by na druhou stranu byla teorie aktivace správného programu pravdivá, došlo by ke zpomalení kvůli různým konkurenčním programům

Výsledky

Na konci, výsledky ukázaly významnou latenci u pacientů s apraxií v souladu s hypotézou zotavení programu. Motorické programy byly proto do jisté míry připraveny v době prime, ale poté musely být upraveny, když se objevilo jiné slovo.

Dalším velmi zajímavým aspektem je to lidé s afázií, ale bez apraxie, stále dělali chyby, ale:

  • Časy latence byly velmi podobné časům latence v kontrolní skupině (změna tedy zpomalila pouze subjekty s apraxií)
  • Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi afázickými subjekty a kontrolní skupinou, když bylo navrženo slovo podobné (ale ne totožné) se slovem prime.

Naše materiály pro afázii

Afázie má nejen emocionální, ale i ekonomické náklady pro pacienta a jeho rodinu. Někteří lidé z ekonomických důvodů omezují své rehabilitační možnosti, a to navzdory důkazům podporujícím potřebu intenzivní a stálé práce. Z tohoto důvodu lze od září 2020 všechny naše aplikace používat online zdarma v GameCenter Aphasia a naše přehledy aktivit jsou k dispozici zde: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Pro teoretické články oafázie můžeš navštívit náš archiv.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!
Andrea Vianello každé slovo, které jsem znalAfázie a věk mrtvice