1 2 3 4 5 6
Nepíš příliš mnoho

Nepíš příliš mnoho

Omezte písemné informace na holé minimum

Použijte obrázky

Použijte obrázky

Použijte obrázky, pokud mohou dobře představovat koncept

Využijte konvence

Využijte konvence

Využijte kulturních zvyklostí, například:


vlevo / vpravo = před / po

vysoká / nízká = důležitější / méně důležitá

Pro znázornění vztahů použijte grafiku

Pro znázornění vztahů použijte grafiku

Použijte grafický aspekt diagramu k rychlejšímu znázornění vztahů mezi pojmy

Zřídit hierarchie

Zřídit hierarchie

Stanovte hierarchii obsahu skrze dimenze a prostory, abyste okamžitě pochopili, co je výchozím bodem a co je důležitější

Použijte barvy

Použijte barvy

Použijte barvy k rozlišení konceptů nebo zvýraznění nápadu

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!
Jaká je nejúčinnější studijní metoda?Srovnání tří různých studijních přístupů