Americká psychiatrická asociace definuje dyslexie jako porucha učení charakterizovaná pomalým a nepřesným dekódováním slov, často spojená s obtížemi při psaní na úrovni slov (APA, 2013).

Obecně se má za to, že děti s obtížemi v mateřském jazyce (L1) se s podobnými obtížemi setkávají spíše ve druhém jazyce (L2). Mezi faktory, které předpovídají získání slovní zásoby v L1 a L2, je pracovní paměť, zejména „pasivní“ aspekty pracovní paměti, jako např artikulační smyčka [1]. Kromě toho se zdá, že transparentnost jazyka hraje zásadní roli: děti, které se učí neprůhledný jazyk (například angličtinu), jsou pomalejší než ty, které se učí transparentním jazykem.

Nedávná studie Fazia a kolegů (2020) [2] se pokusila odpovědět na následující otázky:


 

  • Je pro italské studenty s dyslexií obtížné naučit se anglicky, co se týče čtení a psaní?
  • Jaké jsou kognitivní mechanismy, které ovlivňují učení se psané angličtiny?
  • Ovlivňuje socioekonomický status učení se psané angličtiny jako druhého jazyka u dyslektických a nedyslektických dětí?

Studie provedená na vzorku 90 dyslektických dětí (ve srovnání s 90 normolektory) vykázala následující výsledky:

 

  • Děti s dyslexií se vlastně snaží naučit druhý jazyk. Zejména rychlost čtení slov v italštině se zdá, že to souvisí se schopnostmi v používání L2
  • La pracovní paměť ovlivňuje přesnost při čtení slov i jiných slov, zatímco fonologická kompetence ovlivňuje jak přesnost při čtení slov, tak i jiných slov a schopnost provádět diktátové úkoly. V tomto smyslu fonologická paměť a fonologická kompetence obecně významně ovlivňují přesnost výkonu při čtení a psaní angličtiny. Mechanismy, které vedou k nedostatečné plynulosti čtení a psaní v L2, se zdají být stejné, které zpomalují L1 u dyslektiků.
  • Z analýzy proměnných na socioekonomický status zdá se, že při učení druhého jazyka hraje důležitou roli otcova práce a úroveň vzdělání matky. První proměnná koreluje s přesností a čtením slov i jiných než slov; druhá koreluje s přesností a rychlostí čtení slov a také s dovednostmi psaní.

Závěrem lze říci, že u zkoumaných italských studentů podporují proces učení druhého jazyka jak neuropsychologické aspekty (jako je verbální pracovní paměť a fonologická kompetence), tak socioekonomické aspekty.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!
čtecí a výkonné funkce