Již jsme hovořili o roli výkonných funkcí v EU předpovídat výkon školy a kombinovaná pracovní paměť a výpočetní trénink. Dnes však prozkoumáme studii Wel a kolegů (2018) [1], kteří ji prozkoumali vztah mezi výkonné funkce a následné matematické učení, se čtyřletým dlouhodobým studiem čínských dětí.

Od modelu Miyake [2] vědci zvažovali tři dílčí složky výkonných funkcí:

  • zábrana: schopnost potlačit impulsy a irelevantní informace
  • flexibilita: schopnost implementovat různá chování na základě změny pravidel nebo typu úkolu
  • pracovní paměť: schopnost ukládat a zpracovávat informace na krátkou dobu

Studie následovalo čtyři roky 192 čínských dětí druhého stupně, na jejímž konci se studie zúčastnilo pouze 165. Hodnocení výkonných funkcí bylo provedeno s:


  • Plánovaná připojení (CAS baterie) pro flexibilitu
  • Výrazná pozornost (baterie CAS) pro inhibici
  • Reverzní číslice (baterie WISC) pro pracovní paměť

Z analýzy dat, bez dalších měřených parametrů, jako je neverbální inteligence, rychlost zpracování a pocit čísla, vyplynulo, že všechny tři dílčí komponenty výkonných funkcí jsou vzájemně propojeny, ale předpovídají různé aspekty. Zejména:

  • Zdá se, že pracovní paměť předpovídá růst přesnosti ve výpočtu
  • Zdá se, že inhibice a pracovní paměť korelují s počáteční úrovní rychlosti výpočtu, ale ne s jeho růstem

Navzdory určitým rozdílům mezi čínskými a italskými školskými systémy, jedná se o první údaje, které nám umožňují identifikovat specifické komponenty, které se uplatňují v různých dovednostech, s cílem provádět v budoucnu stále cílenější léčby.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!
čtecí a výkonné funkce